_

Работа в Асеновград


Купува

ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ- ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.

Какво предлагаме на своите клиенти.

Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ ! ! !

Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова, юридическа отговорност.

ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
ЗА КОНТАКТИ С НАС. тел. 0895034839 0886346230 по договаряне.
ПловдивThis page is geo-coded